Home Web

Pendaftaran EDCRT (Emergency Disaster Communication Response Team) JASRA


Maklumat Pemohon
Nama Penuh
No Kad Pengenalan
Callsign
Alamat Rumah
Daerah
No Telefon#1
#2
Email
Nama Waris
Utk dihubungi semasa kecemasan
No Telefon Waris
Maklumat Majikan
Adakah anda memerlukan surat pelepasan dari JASRA kepada majikan anda sekiranya diperlukan untuk diaturgerak ke lapangan?

Ya          Tidak

Jika ya, nyatakan butiran majikan anda
Nama Majikan
Alamat Majikan
Email Majikan
Peralatan / Kelengkapan
VHF Handy Talkie
UHF Handy Talkie
VHF Rig
UHF Rig
Dualband VHF/UHF Handy Talkie
Dualband VHF/UHF Rig
Radio HF
Mempunyai kenderaan 4x4 dilengkapi Radio
Mempunyai Bot


Sekiranya anda ada maklumat tambahan, nyatakan :
Pengesahan

Dengan membuat pendaftaran ini, saya dengan setulus ikhlas hati saya menyatakan hasrat ingin memberikan sumbangan bakti saya kepada mereka yang memerlukan apabila berlaku sebarang bencana alam atau apa-apa musibah di daerah tempat tinggal saya sendiri atau dimana-mana lokasi sekiranya diperlukan. Saya juga tidak mengharapkan apa-apa balasan upah dalam bentuk barangan atau wang ringgit kerana niat saya tulus ikhlas untuk memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, masa, wang ringgit atau perkara lain yang mana saya mampu kepada komuniti dan masyarakat. Walau bagaimana pun, sekiranya ada halangan kerana tugasan hakiki saya atau sebab lain, saya akan memaklumkan kepada pihak yang berkenaan untuk sebarang koordinasi selanjutnya.